IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - datum i vrijeme u excelu - format datuma - današnji datum - datum kao dan u tjednu

OBLIKOVANJE DATUMA U TABLICI U MS EXCEL-u 2003KAKO OBLIKOVATI (FORMATIRATI) DATUM U MICROSOFT EXCEL-u 2003:

Datum u radne tablice unosimo tako da podatke odvojimo kosom crtom ili crticom u obliku 01/03/99 ili 01-03-99. Na taj način Excel će shvatiti da se radi o datumu i kada potvrdimo unos u ćeliju Excel će ga automatski podesiti kao datum i poravnati uz desni rub ćelije.

Datum možemo naknadno mijenjati na način da označimo stupac u koji unosimo datum, kliknemo na izbornik Oblikovanje => Ćelije a na kartici Broj izaberemo kategoriju Datum. Zatim u padajućem popisu izaberemo oblik datuma kakav želimo.

Drugi način je da odmah označimo stupac u koji ćemo unositi datum i odredimo format datuma.

Oblikovanje i format datuma u Excelu

Način na koji će se unositi datum u obliku dan/mjesec/godina ili mjesec/dan/godina Excel se oslanja na Windowse, tako da ovaj oblik određujemo u Windowsima.

To radimo tako da kliknemo na izbornik Start => Settings => Control Panel a zatim dva puta na ikonu Regional and language options => gumb Customize.

U kartici Regional and Language Options u popisu izaberemo Croatian. Na kartici Date odredimo oblik datuma dd.MM.yy (dan, mjesec, godina) ili neki drugi prema želji, a na kartici Time vrijeme HH:mm:ss (sat, minute, sekunde).

Vrijeme unosimo tako da između oznaka sata, minute i sekunde stavimo dvotočku, npr. 10:30:30.

UPIS DANAŠNJEG DATUMA:

Ako želite na nekom radnom listu koji otvarate svaki dan da Vam piše današnji datum bez da ga upisujete dovoljno je u ćeliju upisati =TODAY()

Prikaz datuma kao dana u tjednu

Želite li sortirati ćelije prema datumu, oblikujte ih tako da pokazuju dan u tjednu. Želite li sortirati ili filtrirati po danu u tjednu neovisno o datumu, pretvorite ih u tekst dana u tjednu.

Oblikovanje ćelija za prikaz datuma kao dana u tjednu

  1. Označite ćelije s datumima koje želite prikazati kao dane u tjednu.
  2. Na izborniku Oblikovanje pritisnite Ćelije, a zatim karticu Broj.
  3. Pod Kategorija pritisnite Prilagođeno, a zatim u okvir Vrsta upišite dddd za pune nazive dana u tjednu (ponedjeljak, utorak, itd.) ili ddd za skraćene nazive (pon, uto, sri, itd.).

Pretvorba datuma u tekst dana u tjednu

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije TEXT i WEEKDAY.
  A
1 Datum
2 19-Vel-2007
3 3-Vel-2008
  Formula Opis (rezultat)
  =TEXT(WEEKDAY(A2); "dddd") Izračunava dan u tjednu za datum i prikazuje puni naziv dana (Ponedjeljak)
  =TEXT(WEEKDAY(A3); "ddd") Izračunava dan u tjednu za datum i prikazuje skraćeni naziv dana (Uto)

Korisničko oblikovanje datuma

U Format Cells dijaloškom okviru za Custom oblikovanje na kartici Number možete dodatno oblikovati izgled datuma u ćeliji

Custom Format Cells and Custom Format Dates in Excel


DUGAČKI DATUM (kao upisati datum sa tekstualnim nazivom dana)

Ako ste ikada poželjeli upisati datum u Excelu sa dugačkim nazivom tj. sa tekstualnim nazivom dana i riječ "godine" a niste znali kako pogledajte sliku ispod.

Prvi slučaj u ćelijama A1,A2 i A3 je datum koji upisujete a u ćelijama stupca B je formula koja vam daje određeni naziv dana , datum i dodaje riječ "godine" na kraju.

Drugi način je da u određenoj ćeliji kombinacijom funkcija PROPER, TEXT i TODAY na isti način kao prethodni dobijete trenutni (današnji datum)  =PROPER(TEXT(TODAY();"dddd, dd.mm.yyyy."))&" godine"

Excel - prikaz dugačkog datuma sa nazivom dana i godine

Kako konvertirati datum s točkom u pravi datum (datum kao tekst u format datuma)

Ako imate problem prikazivanja datuma (recimo kod kopiranja u Excel) i imate točku na kraju datuma. Tada će Excel datum formatirati (oblikovati) kao tekst jer je točka na kraju.

Vi želite konvertirati taj datum-kao-tekst u stvarni oblik datuma (da ne kažem ispravan) tada se poslužite jednom od navedenih opcija.

Kako konvertirati datum s točkom u pravi datum (datum kao tekst u format datuma)

OPCIJA 1

Pomoću formule =MID(A2;1;10) uklonite točku iz datuma-kao-tekst pa potom preko formule =DATEVALUE(B2) konvertirajte datum u ispravan oblik

OPCIJA 2

Pomoću makronaredbe koju kopirajte u VBE => Module1 direktno bez međukoraka konvertirajte datm-kao-tekst u ispravan prikaz datuma.

Function FormatDatuma(Polje) As Date
Dim D
D = Left(Polje, 10)
FormatDatuma = D
FormatDatuma = Format(FormatDatuma, "dd.mm.yyyy")
End Function

U ćeliju u kojoj želite ispravan prikaz datuma upišite formulu =FormatDatuma(A2) i kopirajte je prema dolje. Sada imate prikazane brojevne vrijednosti datuma. Kliknite desnom tipkom miša na ćelije i Format Cells => Date => Izaberite prikaz oblika datuma

Uočite razliku prikazanog datuma u stupcima D i E. To zavisi o tome koji format ste odabrali.
 
Oblikovanje i format datuma

također pogledajte link Custom Format - Formatiranje ili oblikovanje brojeva u Excelu

isto tako pogledajte link oduzimanje dva datuma ili pogledajte tutorijal Kako izvući datum iz teksta (Kako konvertirati tekst u datum)

Prikazivanje Dana u tjednu kao Broj

Prikaz dana u tjednu kao broj

Formula u ćeliji E2: =WEEKDAY(A2)-1

Formula u ćeliji G2: =VLOOKUP(C2;dani;2;FALSE)
=> Naravno ovdje možete odmah iz datuma izvući dan pa formula može biti i ovakva: =VLOOKUP(TEXT(A2;"dddd");dani;2;FALSE)


CUSTOM ( Korisničko ) oblikovanje formata prikaza vrijednosti ćelije

Ako imate potrebu oblikovati format ćelije koji nije standardnog oblika ( formata ) tada isto preoblikovanje uradite preko CUSTOM ( Korisnička ) oblika za određene prikaze oblikovanja.
npr: oblikovanje prikaza vrijednosti broja 1025 kao mjerne jedinice m2
 

Kako formatirati ćelije da prikazuju m2 uz broj

 

COPYRIGHT 2006 - 2008 - IvanC - www.ic.ims.hr